جمعه , 03 اردیبهشت 1400

امروزه در هر نظام توسعه یافته ای راه های پیشرفت و توسعه از طریق گسترش مرزهای دانش بشری میسر است. متولی اصلی نهاد آموزش در هر کشوری دانشگاه است، یکی از گام های اساسی که دانشگاه ها برای گسترش و سازماندهی دانش نیروی انسانی برداشته اند ایجاد انجمن های علمی دانشجویی بوده است. این انجمن های علمی حلقه واسط بین دانشجو و استاد بوده که نقش اصلی آنها تبادل دانش بین دانشجو و استاد و همچنین بین گروه ها، دانشکده ها و دانشگاه های مختلف و ایفای نقش در زمینه های گوناگون علمی برای توسعه کشور است.

فعالیت در انجمن علمی دانشجویی فرصتی است مغتنم تا دانشجو از پرتو اخذ و تبادل تجارب مثبت و منفی، ارزشمند و کم هزینه، پر نشاط و جوان گرا فرداهای زندگی خود را به خوبی رقم زنند.

آشنایی با حوزه‌های فعالیت‌ انجمن‌های علمی دانشجویی

طبق تاکید و اظهار نظرهای اکثر کارشناسان، آموزش، بدون پژوهش و کار تیمی معنا ندارد و انجمن های علمی به عنوان تشکل‌های علمی در جهت نیل به این امر توانایی‌های زیادی داشته و دارند. در این نهادها، آموزش در کنار پژوهش قرار گرفته و با فعالیت‌های تیمی و گروهی در جهت تربیت صحیح علمی گام برداشته می‌شود.

حوزه‌های فعالیت‌ در انجمن‌های علمی را می‌توان در قالب موارد زیر تعمیم داد هر چند که فعالیت‌ برای انجمن های علمی محدود نبوده و حتی بیشتر از این موارد را می توانند انجام دهند.

الف) آموزشی: آموزش به عنوان مهمترین کارکرد دانشگاه نقش بسزایی در تربیت علمی دانشجویان دارد. دانشجویان با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی مهارتی ـ کاربردی و تخصصی که نیاز بازار کار می‌باشد می‌توانند در این جهت حرکت کرده و یا با برگزاری کلاس‌های تقویتی، حل تمرین، نرم‌افزارهای مرتبط، کارگاه‌های آموزشی و کارشناسی ارشد، در بحث آموزش دخیل شده و در گروه‌های جمعی به فعالیت‌ آموزشی بپردازند.

ب) پژوهشی: کم توجهی به مقوله پژوهش و توجه صرف به بحث آموزشی نیز از دغدغه‌های اصلی کارشناسان است. چرا که آموزش به خودی خود فرار است اما در کنار فعالیت‌های پژوهش به تولید علم می‌انجامد.

ج) فعالیت‌های ترویجی: فعالیت‌های ترویجی غالب فعالیت‌های انجمن‌های علمی را شامل می‌شود همانند برگزاری همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی … این گونه فعالیت‌ها از اهمیت بالایی در توسعه و ترویج یافته‌های علمی در میان دانشجویان برخوردار است.

بنابر آنچه گذشت حوزه‌های فعالیت‌ در انجمن‌های علمی را می‌توان در قالب موارد زیر تعمیم داد هر چند که فعالیت‌ برای انجمن های علمی محدود نبوده و حتی بیشتر از این موارد را می توان انجام داد.

ـ فعالیت‌های پژوهشی، علمی، تحقیقاتی

ـ برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مهارتی ـ کاربردی

ـ برگزاری دوره آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی

ـ دوره‌های آموزشی تخصصی

ـ برگزاری همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها ـ سخنرانی‌ علمی و جشنواره‌ها و …

ـ بازدید‌های علمی و سفرهای تحقیقاتی

ـ نشست‌های تخصصی

ـ نشریات کاغذی و الکترونیکی

ـ مسابقات علمی

ـ اعزام به خارج از کشور جهت ارائه مقاله در کنفرانس‌های خارجی

ـ نمایشگاه

ـ بزرگداشت و تقدیر از مفاخر علوم و دانشجویان برگزیده

ـ تألیف کتاب

ـ فعالیت‌های حوزه IT

ـ چاپ مقالات علمی در مجلات علمی خارج و داخل کشور.