جمعه , 03 اردیبهشت 1400

وظایف دفتر ارتباط با صنعت

 - برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور.
- دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروههای تخصصی در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و دانشگاه جهت تحقیقات و پروژه های صنعتی
- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی
- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه و غیره
- هماهنگی برای انجام طرح های برون دانشگاهی
- بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشی
- انجام برنامه‌ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضاء هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه
- هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی
- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
- برنامه‌ریزی جهت تعیین اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی و آموزشی بخش صنعت

- تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه‌ای اساتید و نیروی فنی شاغل در دانشگاه
- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشی.

حوزه فعالیتهای دفاتر ارتباط با صنعت

- کارآموزی، کارورزی و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی
- دریافت سهمیه کارآموزی ، نظارت بر نحوه انجام آن و گزارش به معاونت پژوهشی
- بسترسازی و کاریابی برای دانشجویان
- برگزاری سمینارها، نمایشگاهها و بازدیدهای علمی، تحقیقاتی
- برآورد نیازها، مشکلات و مسائل صنعت، همچنین بررسی امکانات موجود در صنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
- ایجاد بانک اطلاعاتی و انفورماتیک از پتانسیلهای موجود در دانشگاه و صنایع
- تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت، و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین، صاحبان صنایع و کارشناسان دانشگاه
- طرحها، قراردادهای صنعتی و دوره های آموزشی کوتاه مدت
- عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی فی ما بین دانشگاه و صنعت
- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه
- ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرحها و فن آوریهای صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی.