جمعه , 03 اردیبهشت 1400

وظایف معاون پژوهش و فناوری

وظایف معاونت پژوهش و فناوری

-          انجام بررسی­های لازم و اخذ تصمیمات ضروری در خصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی متبوع در چارچوب تصمیمات کلی دانشگاه و حوزه معاونت پژوهشی

-          بررسی و مطالعه لازم و ارائه طرح­های مختلف مورد نیاز در زمینه فعالیت­های تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به خط­ مشی کلی دانشگاه

-          ایجاد ارتباط و برقراری تماس مستمر با واحدهای دیگر منطقه دانشگاهی یا واحدهای دانشگاهی دیگر و یا سایر دانشگاه­های داخلی و خارجی در زمینه­ های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در چارچوب تصمیمات کلی دانشگاه

-          پیش­ بینی و فراهم آوردن امکانات استفاده از خدمات ماشینی(الکترونیکی) در امور واحد دانشگاهی متبوع

-          پیش­ بینی و فراهم نمودن کتب و نشریات مورد نیاز کتابخانه واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آن­ها

-          انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحد دانشگاهی متبوع

-          تهیه و تنظیم برنامه­ های پژوهشی واحد دانشگاهی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تصویب

-          انجام بررسی‌های لازم جهت اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی.

-          تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت پژوهشی دانشگاه و ارائه به هیأت رییسه دانشگاه.

-          انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی.

-          ایجاد و برقراری ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات داخلی و خارجی به منظور جذب همکاری آنان در زمینه‌های مختلف.

-          انجام بررسی‌های لازم جهت ارائه طرحهای اصلاحی در زمینه‌ فعالیتهای پژوهشی.

-          تأمین خدمات و راه‌اندازی منابع اطلاعاتی و آزمایشگاه های مورد نیاز٫